مراکز بافت گبه

بررسی مراکزی که در آن «گبه» بافته می شود: بعد از بررسی های صورت گرفته مشخص گردیده است که مراکز اصلی که «گبه» در آن جا ها بافته می شود در قسمت های مرکزی کشور و همچنین قسمت های جنوبی کشور می باشد. به طور کلی باید گفت که «گبه» بافی اکثرا در مناطق روستایی… ادامه خواندن مراکز بافت گبه