گنج تاریخ ما

1
حریف دلکش خوش طبع و ساقی گلرنگ
شراب و شاهد و شمع و شب و چغانه و چنگ
2
هوای معتدل نو بهار و موصم گل
طراوت چمن دلفریب و دلبر شنگ
3
نوای نغمه ی عشّاق و ساز پرده ی راست
مده به رغم مخالف چو می توان از چنگ
4
به صلح کوش که با روزگار عربده جوی
بسی به عربده رفتیم و بر نیامد جنگ
5
دلم چو شیشه شد و روزگار سنگین دل
کدام شیشه که نشکست روزگار به سنگ
6
غمت که جای نمی یافت در جهان فراخ
چگونه جای دهم در فضای سینه ی تنگ
7
گر آه غالیه گونم در آسمان گیرد
عذار آیینه ی اختران بگیرد زنگ
8
به وصل خویش برآر آرزوی ابن حسام
شتاب عمر گرانمایه بین چه جای درنگ

نظرات


ر غلامی در در ‫۴ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۱۹ نوشته:

با سلام. موصم گل را به موسم گل اصلاح کنید.