گنج تاریخ ما

1
ترا که گفت که بر برگ گل کلاله فکن
بنفشه تاب ده و بر رخ چو لاله فکن
2
به غمزه صید دل عاشقان کن و آنگه
بهانه بر نظر نرگس غزاله فکن
3
میار باده تلخم که عیش من تلخ است
ز لعل خویش می ناب در پیاله فکن
4
چو درد نامه عشاق خویشتن خوانی
کرشمه ای کن و چشمی برین رساله فکن
5
مقال ابن حسام آتشی دل آشوبست
ز دیده آب سرشکی بر بن مقاله فکن

نظرات


مصطفی در در ‫۱ سال قبل، سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۱۸ نوشته:

بیت 5 مصراع دوم
ز دیده آب سرشکی بر بن مقاله فکن
بر بن باید برین (بر این) نوشته شود