گنج تاریخ ما

1
من مرغ آشیانه قسدم به دام تو
ز آرامگه رمیده و یک چند رام تو
2
ای ساکنان کوی ترا چشم روشنی
از خاک آستانه عرش احترام تو
3
روح ملک به جبهه بساید هزار بار
خاکی که بر کشند برو نقش نام تو
4
زنده شود به بوی تو عظم رمیم من
بر خاکم ار رسد قدم خوشخرام تو
5
روی تو روز روشن و زلفت شب سیاه
فرخنده باد روز و شب و صبح وشام تو
6
خوش می کشد به دایره خط زمرُّدی
برگرد شکَّرت لب یاقوت فام تو
7
تا نسخ کرد ثلث عذارت خط غبار
نصفی خسوف یافت ز ماه تمام تو
8
باشد صباح دور قیامت صبوح من
آن شب که جرعه ای بدهندم ز جام تو
9
ابن حسام باده ی گلگون من ز دست
پاینده باد عشرت شرب مدام تو

نظرات


ع در در ‫۵ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۰۶:۰۹ نوشته:

در بیت اول احتمالا "قدسم" صحیح است

t در در ‫۱ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۲۰:۲۶ نوشته:

در بیت اول «قدسم» ثحیح است. در دیوان اشعار این شعر اینگونه نوشته شده: من مرغ آشیانه قدسم به دام تو