گنج تاریخ ما

1
ای سهی قامت گلبوی صنوبر بر ما
سایهٔ سرو قدت دور مباد از سر ما
2
هیچ نقاش چو رخسار تو صورت ننگاشت
آفرین بر قلم صنعت صورتگر ما
3
روی تو اختر سعد است و مرا از طالع
روی آن نیست که تابنده شود اختر ما
4
جرعه‌ای زان لب شیرین به لب ما نرسید
تا لبالب نشد از خون جگر ساغر ما
5
خود همین نام تمامم که پس از من نامی
ننویسند به جز نام تو در دفتر ما
6
زیور مدّعیان گر به مثل سیم و زر است
لؤلؤ نظم خوشاب است زر و زیور ما
7
مدتی بر سر کویت بنشست ابن حسام
که نگفتی به چه باب است فلان بر در ما

فایل صوتی شعر

نظرات


مهدی از شیراز در در ‫۲ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۲۳:۲۲ نوشته:

جرعه‌ای زان لب شیرین به لب ما نرسید
تا لبالب نشد از خون جگر ساغر ما
بدون تحمل سختیها و روی بظاهر بد قضایا و تا خراب خرابه نگردی گوهر ناب الهی را نیابی.