گنج تاریخ ما

1
نقاب سنبل تر برشکن تجلّی را
بسوز زآتش عارض حجاب تقوی را
2
به باد رایحهٔ زلف عنبرین برده
هزار دفتر تعلیم و درس و فتوی را
3
تسلی دل عاشق به جز جمال تو نیست
جمال خویش برو جلوه ده تسلی را
4
لبت خلاصهٔ انفاس عیسوی دارد
دمی به ما بنما معجزات عیسی را
5
دوای دیدهٔ من کن ز سرمه قدمت
که آن غبار به از توتیاست اعمی را
6
به هر چه حکم کنی بر سرم خریدارم
مطیع رای توام همچو بنده مولی را
7
ز بهر شورش مجنون صبا پریشان کن
شکنج طرّهٔ آشفته‌کار لیلی را
8
ز نقش خامه صورت نگار ابن حسام
برند اهل حقایق رموز معنی را
9
صفای عالم باقی کسی به دست آرد
که پشت پای زند زخرفات دنیی را

فایل صوتی شعر

نظرات


مهدی از شیراز در در ‫۲ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۰:۰۶ نوشته:

تسلی دل عاشق به جز جمال تو نیست
به جمال خویش جلوه ده جلوه تسلی را
دمت خاصهٔ انفاس عیسوی دارد
دمی بنما بما معجزات عیسی را

مهدی از شیراز در در ‫۲ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۰:۱۷ نوشته:

جمال تو تسلی جز بهر دل عاشق نیست
به جمال خویش جلوه نما جلوه تسلی را
دمت جزخاصهٔ انفاس عیسوی نیست
به دمی بنما، معجزات عیسی را

مهدی از شیراز در در ‫۲ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۰:۲۷ نوشته:

صفای عالم باقی کسی به دست آرد
که پشت پای زند خرافات دنیا را