گنج تاریخ ما

1
مارا به غیر یاد تو اندر ضمیر نیست
دل را دگر ز صحبت جانان گریز نیست
2
یاران ملامت من عاشق رها کنید
کاین مبتلای عشق نصیحت پذریر نیست
3
دل عاشق است و پند نمی گیرد اندرو
بر وی مگیر زان که برو جای گیر نیست
4
بر من کمان ابروی مشکین چه می کشی
خوش خوش بکش به غمزه که حاجت به تیر نیست
5
زلفت نهاد دام بلا در ره دلم
آن کیست کو به دام بلایی اسیر نیست
6
چشمی که آن به روی تو روشن نمی شود
چون بنگری به دیده معنی بصیر نیست
7
ابن حسام تکیه گه خاک کوی دوست
در آستان عشق ازین به سریر نیست

نظرات


دریا در در ‫۲ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۴۴ نوشته:

نصیحت پذریر درست بشود به پذیر

د. ق. مصلح بدخشانی در در ‫۲ سال قبل، شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۲۳:۳۷ نوشته:

مارا به غیر یاد تو اندر ضمیر نیست
دل را دگر ز صحبت جانان گزیر نیست
یاران ملامت من عاشق رها کنید
کاین مبتلای عشق نصیحت پذیر نیست