گنج تاریخ ما

1
قد چو سرو تو بر جویبار دیده ماست
غبار راه تو بر رهگذار دیده ماست
2
به آرزوی لبت خون گرفت خانه چشم
خیال لعل تو گلشن نگار دیده ماست
3
چو نرگسی که دمد بر کنار چشمه آب
سواد چشم تو در چشمه سار دیده ماست
4
بلا کشید دل ودیده اختیار تو کرد
بلای دل همه از اختیار دیده ماست
5
به سرو و لاله چه خوانی مرا ز باغ رخت
قد تو سرو و رخت لاله زار دیده ماست
6
بکشت چشم تو ابن حسام را گفتم
به غمزه گفت که این کار کار دیده ماست

نظرات