گنج تاریخ ما

1
خط تو دایره ماهتاب را بگرفت
به باغ عارض تو سبزه آب را بگرفت
2
ستاره چشم سر طرّه قمر پوشید
به زیر سایه شب آفتاب را بگرفت
3
به شب ، جمال تو، گفتم ببینم اندر خواب
خیال روی تو در دیده خواب را بگرفت
4
دلم ز فتنه ی چشم تو گر چه بود خراب
غمت بیامد و ملک خراب را بگرفت
5
به رقص زهره به خنیاگری به چرخ آمد
به چنگ دوش چو زهره رباب را بگرفت
6
مقیم کوی تو شد دل چه بخت یار دلیست
که استانه ی دولت مآب را بگرفت
7
بس از خیال پرستی و مستی ابن حسام
که صبح شیب تو شام شباب را بگرفت

نظرات


ملکشاهی در در ‫۴ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۶ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۱۴:۱۶ نوشته:

سلام
بیت دوم مصراع اول .... قمر پوشید درست نیست و قمر پوشت درست است.