گنج تاریخ ما

1
بشکفت برچمن گل عذرا عذار سرخ
وز جرم لاله شد کمر کوهسار سرخ
2
همچون خط توشد طرف جویبار سبز
وزلاله صحن باغ چو رخسار یار سرخ
3
مطرب بساز پرده ی عشاق درحجاز
ساقی تو نیز عذر میاو و می آر سرخ
4
گردون نگر که دامن این هفت خوان کند
هرشب به خون دیده ی اسفندیار سرخ
5
عطف هلالی فلکی بین که کرده اند
ازخون خسروان فلک اقتدار سرخ
6
تاخون نکرد درجگر غنچه ی روزگار
گلگونه ی چمن نشد از روزگار سرخ
7
بررهگذار دیده زخون بسته ام دوجوی
ای بس که کرده ام رخ ازین رهگذار سرخ
8
ازحسرت لب تو کند دیده دم به دم
رخسار زردمن چون گل نوبهار سرخ
9
کام از لبت که وعده ی ابن حسام بود
چشمش نگر که چون شد از این انتظار سرخ

نظرات


بابک در در ‫۴ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۳۴ نوشته:

ضمن لزوم تصحیح فاصله‌‌ها،‌ در بیت سوم مصرع دوم اشتباه تایپی وجود دارد:
ساقی تو نیز عذر میار و می آر سرخ