گنج تاریخ ما

1
مرا زمانه زخاک درت جدا مکناد
رقیب را به سر کویت آشنا مکناد
2
به غیر دیده ی پاک بلند منظر من
کسی نظاره ی آن سرو گل قبا مکناد
3
به بوی زلف تو مشک خطا همی جستم
دگر مشام من اندیشه ی خطا مکناد
4
طواف بر سر کوی تو می کنم به صفا
کسی زیارت این کعبه بی صفا مکناد
5
کنم به گوشه ی ابروت سجده ی اخلاص
که هیچ گوشه نشین طاعت ریا مکناد
6
وصال عشاق اگر بی بلا نخواهد بود
غمت حواله ی این دل به جز بلا مکناد
7
که گفت خانه ی دل کردم از غمت خالی
نکرده ام نکنم هرگز این خدا مکناد
8
به روز حشر که از خاک تیره برخیرم
دلم به غیر تو چشم نظاره وا مکناد
9
مراد ابن حسام از لبت چوناکامی است
خدای کام دلش بی لبت روا مکناد

نظرات


علیرضا علیزاده شاد در در ‫۱ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۰۳:۴۷ نوشته:

سلام و عرض ادب
لطفا در بیت ششم تصحیح بفرمایید :
《 عشاق 》 به 《 عاشق 》