گنج تاریخ ما

1
آنها که طرف روز به گیسوگرفته اند
مه را به تاب طرّه ی هندو گرفته اند
2
افسونگرند گوشه نشینان چشم تو
دلها به سحر غمزه ی جادو گرفته اند
3
یرغوچیان چشم سیاهت به یک نظر
ملک دل خراب به یرغو گرفته اند
4
تواچیان ابروی شوخت هزاردل
هردم بدان کمانچه ی ابرو گرفته اند
5
کردی به غمزه قصد دل ناحفاظ من
ترکان مست بین که به لرغو گرفته اند
6
خوبان بام چرخ ز رشک جمال تو
هربامداد پرده فرا رو گرفته اند
7
دری کشان جرعه ی خمخانه ی الست
مستی زجان باده ی یاهو گرفته اند
8
مستان جام لَم یَزلی از شراب عشق
بزم طرب به بانگ هیاهو گرفته اند
9
ابن حسام در طلبت سعی می کند
آری مراد را به تکاپو گرفته اند

نظرات


صالح در در ‫۲ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۷ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۳۷ نوشته:

با سلام و ارادت خدمت اساتید
در این بیت یرغو به چه معناست؟
کردی به غمزه قصد دل ناحفاظ من
ترکان مست بین که به لرغو گرفته اند