گنج تاریخ ما

1
صلاح کار کجا و من خراب کجا
ببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا
2
دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس
کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا
3
چه نسبت است به رندی صلاح و تقوا را
سماع وعظ کجا نغمه رباب کجا
4
ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد
چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا
5
چو کحل بینش ما خاک آستان شماست
کجا رویم بفرما از این جناب کجا
6
مبین به سیب زنخدان که چاه در راه است
کجا همی‌روی ای دل بدین شتاب کجا
7
بشد که یاد خوشش باد روزگار وصال
خود آن کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا
8
قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست
قرار چیست صبوری کدام و خواب کجا

فایل صوتی شعر

نظرات


مهدی خاتمی در در ‫۱۲ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۳ مهر ۱۳۸۸، ساعت ۲۳:۲۰ نوشته:

عجب است از دوستان که متوجه غلط بودن قافیه در مصرع دوم مطلع نشده اند و همچنان نسخه های جدید
بدون تصحیح و تکرار وار کپی میشود.
(ایراد در حرف قافیه)
صلاح کار کجا و من خراب کجا
ببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا
ناب کجا
رباب کجا
...

مهدی خاتمی در در ‫۱۲ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۵ مهر ۱۳۸۸، ساعت ۲۳:۲۷ نوشته:

کلام شما متین,اما من خدای ناکرده زیبایی این غزل از خاطرم دور نمیشه,اما این قایه تاب میباشد
که حرف ه به عنوان حرکت کسره است که به صورت تابه نوشته میشود.که باز هم باتوجه به ساکن بودن
حروف قافیه در ابیات دیگر به نظر این حقیر جور
در نمی اید.

علی کیادربندسری در در ‫۱۱ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۸۹، ساعت ۱۳:۰۱ نوشته:

به مهدی خاتمی و دوستان دیگر:
گویا در گویش شیرازی تا به کجا به صورت تاب کجا تلفظ میشه. کاش کاربران شیرازی نظرشون رو بگن در مورد این مساله