گنج تاریخ ما

1
دل می‌رود ز دستم صاحب دلان خدا را
دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا
2
کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز
باشد که بازبینم دیدار آشنا را
3
ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون
نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا
4
در حلقه گل و مل خوش خواند دوش بلبل
هات الصبوح هبوا یا ایها السکارا
5
ای صاحب کرامت شکرانه سلامت
روزی تفقدی کن درویش بی‌نوا را
6
آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است
با دوستان مروت با دشمنان مدارا
7
در کوی نیک نامی ما را گذر ندادند
گر تو نمی‌پسندی تغییر کن قضا را
8
آن تلخ وش که صوفی ام الخبائثش خواند
اشهی لنا و احلی من قبله العذارا
9
هنگام تنگدستی در عیش کوش و مستی
کاین کیمیای هستی قارون کند گدا را
10
سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد
دلبر که در کف او موم است سنگ خارا
11
آیینه سکندر جام می است بنگر
تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا
12
خوبان پارسی گو بخشندگان عمرند
ساقی بده بشارت رندان پارسا را
13
حافظ به خود نپوشید این خرقه می آلود
ای شیخ پاکدامن معذور دار ما را

فایل صوتی شعر

نظرات


س. ص. در در ‫۱۳ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸۶، ساعت ۰۹:۵۶ نوشته:

بیت دوم:
کشتی "نشستگانیم"، نه "شکستگانیم" ؛
کشتی شکسته را باد شرطه چه علاجی میتواند باشد ؟!

س. ص. در در ‫۱۳ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸۶، ساعت ۲۲:۴۲ نوشته:

آقای حمید رضا:
نکتۀ شما کاملاً درست، ولی آیا شما هیچ نسخۀ دیگری بجز قزوینی-غنی را معتبر میدانید یا نه؟
با تشکر.

صاف در در ‫۱۳ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۱۳ فروردین ۱۳۸۷، ساعت ۰۳:۳۸ نوشته:

بنظرمی آید دراین غزل هر بیت معنایی مستقل ازدیگر ابیات دارد ونمونه ایست
از هنر سخن گفتن کوتاه و پر معنا که زرتشت و سپس خیام پیش کشیده اند.
برخی حتی حافظ را بنیانگذار سبک هندی میدانند. نظر شما چیست؟