گنج تاریخ ما

1
به ملازمان سلطان که رساند این دعا را
که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را
2
ز رقیب دیوسیرت به خدای خود پناهم
مگر آن شهاب ثاقب مددی دهد خدا را
3
مژه سیاهت ار کرد به خون ما اشارت
ز فریب او بیندیش و غلط مکن نگارا
4
دل عالمی بسوزی چو عذار برفروزی
تو از این چه سود داری که نمی‌کنی مدارا
5
همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی
به پیام آشنایان بنوازد آشنا را
6
چه قیامت است جانا که به عاشقان نمودی
دل و جان فدای رویت بنما عذار ما را
7
به خدا که جرعه‌ای ده تو به حافظ سحرخیز
که دعای صبحگاهی اثری کند شما را

فایل صوتی شعر

نظرات


A.S.Arjmand در در ‫۱۳ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۳۱ تیر ۱۳۸۷، ساعت ۲۲:۲۳ نوشته:

شعر جاودانه علی ای همای رحمت شهریار تضمین از این بیت لسان الغیب میباشد

رسته در در ‫۱۳ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۱۱ مهر ۱۳۸۷، ساعت ۱۸:۴۱ نوشته:

موضوع : وزن شعر
مطابق تقطیع خطیب رهبر:
فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن

حسن علیمردانی در در ‫۱۲ سال و ۶ ماه قبل، سه شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۸۸، ساعت ۲۱:۱۶ نوشته:

به استقبال از غزل سلمان ساوجی گفته شده ز شراب لعل نوشین