تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

بیماری استافیلوکوک چیست ؟

استافیلوکوک‌ها، جنس (سرده) مهمی از باکتری‌های گرم مثبت هستند. آن‌ها همانند استرپتوکوک‌ها به شکل کوکسی می‌باشند اما تقسیم آن‌ها در دو محور انجام می‌گیرد؛ بنابراین، به شکل خوشه (به یونانی σταφυλή, staphylē) دیده می‌شوند. استافیلوکوک‌ها دارای حداقل ۴۰ گونه می‌باشند. بسیاری از گونه‌های استافیلوکوک، بی‌آزار هستند و در سطح پوست و مخاط بدن انسان و سایر جانوران زندگی می‌کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.