تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

میزان کسر بیمه از حقوق در سال ۹۸ چقدر است؟

حق بیمه نسبت به حقوق می باشد.

و ۳۰ % حقوق می باشد که ۲۳% سهم کارفرما و ۷% سهم  کارگر می باشد.

حق بیمه سال ۹۸ بر اساس حداقل دستمزد (مبالغ به ریال می باشد)

برای ماه ۳۱ روزه:

 • حداقل حق بیمه سهم کارفرما ۴,۲۷۲,۱۲۱
 • حداقل حق بیمه سهم کارگر ۱,۳۰۰,۲۱۱
 • مبلغ کل حداقل حق بیمه ۵,۵۷۲,۳۳۱

برای ماه ۳۰ روزه:

 • حداقل حق بیمه سهم کارفرما ۴,۱۵۵,۸۲۶
 • حداقل حق بیمه سهم کارگر ۱,۲۶۴,۸۱۷
 • مبلغ کل حداقل حق بیمه ۵,۴۲۰,۶۴۳

تمامی مبالغ به ریال است

مشابه

 • مبلغ حق بیمه کارگری
 • سهم بیمه کارگر سال ۹۸
 • حداقل حقوق ۹۸ با کسر حق بیمه
 • حق بیمه کارگر ساده سال نودوهشت چقدر است
 • حق بیمه سال ۹۸سهم کارگر
 • نرخ بیمه کارفرمایی ۹۸
 • حق بیمه کارگر و کارفرما در سال ۹۸
 • حق بیمه کارگران چقدراست
 • حق بیمه کارگری
 • سهم بیمه کارگر ساده
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.