تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

در جدول لایه مومی روی برگ و بخش های گیاه