کد پیشواز وظیفه اروپاییها از رهبر انقلاب 

18 ژوئن 2021

کد پیشواز وظیفه اروپاییها از رهبر انقلاب 

جدیدترین کد پیشواز ها را در بخش پیشواز های وب سایت تاریخ ما گوش کنید و لذت ببرید هم اکنون در دسترس شما کاربران عزیز پیشواز جدید به نام وظیفه اروپاییها + روش فعال سازی

Rbt Code By (Rahbar Enghelab) Named (Vazifeye Oropaieha) in tarikhema

کد پیشواز وظیفه اروپاییها از رهبر انقلاب 

برای فعال سازی پیشواز های همراه اول پیامکی حاوی کد مورد نظر را به 8989 ارسال کنید

برای فعال سازی پیشواز های ایرانسل پیامکی حاوی کد مورد نظر را به 7575 ارسال کنید

۞ ۞ ۞ کد پیشواز وظیفه اروپاییها از رهبر انقلاب ۞ ۞ ۞

کد پیشواز همراه اول

( 48182 )

۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞

کد پیشواز ایرانسل

( 44127887 )

۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞

برای غیر فعال سازی پیشواز همراه اول عدد 5 را به 8989 ارسال نمایید.

همینطور برای غیر فعال سازی پیشواز ایرانسل عبارت END را به 7575 ارسال نمایید.