طرح مرمت بافت های تاریخی و توانمندسازی مالکان تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید هادی احمدی رویینی مدیرکل دفتر حفظ و احیای بافت‌ها و بناهای تاریخیافزود: «این طرح که با هدف حمایت از افرادی که در بافت‌های تاریخی زندگی می‌کنند، از دوره قبل مجلس و از سوی نماینده شهر شیراز مطرح شده بود.»

او افزود: «این طرح در کمیسیون فرهنگی مطرح شد و نظر سازمان میراث‌فرهنگی را هم خواستند که در طول ۴، ۵ سال گذشته پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، هفته گذشته همه ماده‌ها به غیر از ماده ۱۴ به تصویب رسید.»

احمدی ادامه داد: «روز گذشته یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۹۸ ماده ۱۴ که به بخشودگی بخشی از مالیات خانه‌های تاریخی به شهرداری، مربوط بود و در صحن مجلس به آن ایراد گرفته شده بود، پس از رفع ایرادها در کمیسیون فرهنگی، دوباره مطرح شد و به‌تصویب رسید.»

مدیرکل دفتر حفظ و احیای بافت‌ها و بناهای تاریخی تصریح کرد: «این مصوبه باید به شورای نگهبان برود و امیدواریم با تصویب شورای نگهبان به‌زودی اجرایی شود.»

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.