مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌های سازمان میراث‌فرهنگی معارفه شد

به‌گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که تعدادی از مدیران و مسئولان بخش های مختلف سازمان میراث فرهنگی نیز حضور داشتند، مسعود اسکندری به عنوان مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان های سازمان میراث فرهنگی معارفه و از تلاش های سید محسن دلبری مدیرکل سابق این دفتر تقدیر به‌عمل آمد.

محمد خیاطیان معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی در این مراسم گفت: «اداره کل امور استان ها، یکی از مهمترین بخش های سازمان میراث فرهنگی است که نقش پل ارتباطی سازمان با استان ها را دارد.»

او افزود: «این اداره کل با توجه به مأموریت هایی که برعهده دارد، از نقش مهمی برخوردار است و در بسیاری از امور مرتبط با استان ها تسهیلگر است.»

خیاطیان گفت: «این اداره کل در حقیقت گوش شنوا برای شنیدن فعالیت ها و مسائل مرتبط با ادارات کل استانی و چشم بینا برای دیدن این فعالیت‌هاست و اگر این گوش شنوا و چشم بینا در سازمان وجود نداشته باشد، نمی‌توانیم به خوبی فعالیت های خود را ادامه دهیم.»

معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی ادامه داد: «از آنجایی که بیشتر تصیمات سازمان میراث فرهنگی بر مدار نظارت اداره کل امور استان‌هاست، این اداره کل از نقش بسیار مهمی برخوردار است.»

این مقام مسئول اظهار کرد: «باید بتوانیم با برنامه ریزی های مناسب به سمت دسترسی به یک نظام پویا و اثرگذار حرکت کنیم؛ ضرورت دستیابی به این نظام پویا و اثرگذار به خاطر نگاه دولت به سازمان میراث فرهنگی و نقشی است که از این سازمان انتظار دارد.»

او افزود: «امروز مجموعه دولت و مجلس نگاه ویژه ای به حوزه گردشگری دارند، از این رو باید بتوانیم نقش خود را به خوبی ایفا کنیم و به‌عنوان یک سازمان پویا و اثرگذار در تولید ثروت و ایجاد اشتغال به خوبی به وظایف خود عمل کنیم.»

خیاطیان ادامه داد: «خوشبختانه داشته های فراوان فرهنگی تاریخی در کشور وجود دارد که به عنوان ظرفیت های مهم می تواند در توسعه گردشگری و رونق این صنعت نقش داشته باشند و این درحالی است که بسیاری از کشورها از این نعمت های خدادادی بی بهره اند و با ایجاد فضاهای مصنوعی به دنبال جذب گردشگر هستند.»

معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی در ادامه با اشاره به تلاش های محسن دلبری در مدت فعالیت به عنوان مدیرکل دفتر هماهنگی امور استانی با قدردانی از فعالیت های او، از مسعود اسکندری نیز به عنوان یک مدیر باتجربه نام برد که می تواند برنامه های این اداره کل را به خوبی پیش ببرد.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.