توجه خاص سیزدهمین جشنواره موسیقی نواحی به تنوع گروه‌ها

به گزارش روابط عمومی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،
احمد صدری دبیر سیزدهمین جشنواره موسیقی
نواحی ایران، منصوره ثابت زاده، هوشنگ جاوید، محمدعلی
مرآتی، دامون شش بلوکی و فواد توحیدی
را به‌عنوان اعضای
شورای علمی این دوره جشنواره معرفی کرد.

صدری در ادامه گفت: در چند دوره اخیر جشنواره سعی شد که ضمن توجه
به جایگاه حرفه ای و هنری گروه ها، زمینه حضور گروه های متعدد و
جدید در هر دوره فراهم شود و تنوع گروه ها از مناطق کشور نیز مورد
توجه قرار گرفته است. همچنین این رویکرد درباره تم جشنواره نیز در
این چند دوره مدنظر بوده است و هر دوره یک تم که با موسیقی نواحی
پیوند دارد در نظر گرفته شده است تا ضمن تمرکز بر آن تم، فرصتی
برای حضور گروه های متناسب با تم در هر دوره فراهم شود.

دبیر سیزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران افزود: در زمینه
استفاده از نظرات پژوهشگران موسیقی نواحی نیز در چهار دوره اخیر
سعی شده است زمینه حضور پژوهشگران مختف و نگاه های متفاوت فراهم
شود و در هر دوره شورای علمی جشنواره تغییراتی داشته است تا تنوع
در شورای علمی و حضور و نظرات پژوهشگران نیز محقق شود. بنابراین
شورای علمی هر دوره جشنواره که از پژوهشگران شاخص موسیقی نواحی
هستند، با حضور و نظرات خود در کیفیت جشنواره نقش موثری داشته اند
و برای تنوع نظرات شورای علمی در هر دوره و متناسب با تم، شورا
تعیین شده است. 

وی افزو: اعضای شورا در این دوره نیز از پژوهشگران نسل های مختلف
موسیقی نواحی هستند که در فضای دانشگاهی و یا پژوهش های میدانی
فعالیت دارند.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.