سیاست داخلی

پیش فروش غیرت حکومت داری

پیش فروش غیرت حکومت داری

به نام خدا و با سلام ؛ پیش فروش غیرت حکومت داری ؛ در چند روز گذشته شرکت سایپا اعلام شروع پیش فروش خودرو با قیمت اختلافی بسیار کم با بازار رها شده خودرو را اعلام کرد. صبح روز موعود پس از چند دقیقه سایت آنلاین ثبت نام پیش فروش اعلام کرد که تمام خودروها فروش رفته است. نظرات مردم در عدم اطلاع رسانی شفاف شرکت خودرو ساز بسیار عجیب بود ، طی چند ساعت پس از بسته شدن سایت پیش فروش ، همه مردم در فضای مجازی و واقعی این پیش فروش را به تمسخر گرفتند ، اینک...

ادامه مطلب