توقیف مافیای کتاب کار یک ساعت است/لشگر زیراکس‌چاپ‌کن‌ هجوم آورده‌

توقیف مافیای کتاب کار یک ساعت است/لشگر زیراکس‌چاپ‌کن‌ هجوم آورده‌

سایت «تاریخ ما»، گروه فرهنگ _ صادق وفایی: لیما صالح رامسری یکی از مدیران نشر کشور است که کار خود را از روزگار جوانی و با کار کتابفروشی و ویراستاری آغاز کرده است. این انتشارات که طی سال‌های گذشته آثار مهمی از حوزه ادبیات، تاریخ و زبان‌شناسی را از مولفان مختلف کشور منتشر کرده با نام‌های مهم و تاثیرگذاری چون هوشنگ مرادی کرمانی، میرجلال‌الدین کزازی، احمد محمود و … شناخته می‌شود. کارنامه تقریبا ۴ دهه‌ای صالح رامسری در حوزه کتاب و ن...

ادامه مطلب