ای شیر حق حیران تو از حاج سعید حدادیان

12 نوامبر 2021

دانلود ای شیر حق حیران تو از حاج سعید حدادیان در سرویس نوحه تاریخ ما

متن نوحه/مداحی/روضه/سخنرانی ای شیر حق حیران تو

⬛️🎤==tarikhema.org==🎤⬛️

ای شیر حق حیران تو

تو کسیتی  تو کیستی ؟

خدا همه ی اون هایی که 

مکتب حضرت زهرا تبیین می کنند

سایه شون به سر ما حفظ کنند

جانم زهرا  جانم زهرا گفت

 من نمی گویم غلام دختر پیغمبرم

 من نمی گویم که بنشانی کنار قنبرم

 من نمی گویم بلالت پا گذارد بر سرم

 من نمی گویم ثنایت گشته بر لب گوهرت

 من نمی گویم بسوزان تاکنی خاکسترت 

لیک می گوید قبولم کن 

چه رتبه ای می خواهی ادعایی ندارم

لیک می گوید قبولم کن گدای این درم

دوست دارم تا زلطف و مرحمت شادم کنی

⬛️🎤====tarikhema.org====🎤⬛️