دانلود نوحه ای لیلی جزیره ی مجنون حسین من از عبدالرضا هلالی

13 دسامبر 2021

 

دانلود ای لیلی جزیره ی مجنون حسین من از عبدالرضا هلالی در سرویس نوحه تاریخ ما

متن نوحه ای لیلی جزیره ی مجنون حسین من

⬛️🎤==tarikhema.org==🎤⬛️

ای لیلی جزیرۀ مجنون، حسین من حسین من

زخم تو از ستاره شده افزون حسین من حسین من

ای کشته فتاده به هامون حسین من حسین من

ای سیل دست و پا زده در خون حسین من حسین من

فلک از غم شد تیره داره از تو خون می ره

مادرت نوحه می ده خواهرت دو می گیره

قتلوک عطشانا ضبحوک عریانا

قتلوک عطشانا ضبحوک عریانا

ای کشته ی حسادت دنیا حسین من حسین من

⬛️🎤====tarikhema.org====🎤⬛️