دانلود نوحه بانو با نور تو دنیا روشن شده از ابوالفضل بختیاری

12 دسامبر 2021

 

دانلود نوحه بانو با نور تو دنیا روشن شده از ابوالفضل بختیاری در سرویس نوحه تاریخ ما

متن نوحه/مداحی/روضه/سخنرانی بانو با نور تو دنیا روشن شده

⬛️🎤==tarikhema.org==🎤⬛️

بانو با نور تو دنیا روشن شده

بانو با نور تو دنیا روشن شده

خونه ی شیر خدا مثل گلشن شده

نمک خلقت و نور دو عینی

نفس حسنی و جون حسینی

نفس حسنی و جون حسینی

نمک خلقت و نور دو عینی

نفس حسنی و جون حسینی

نفس حسنی و جون حسینی

تو ستاره ی آسمون حسینی

تو ستاره ی آسمون حسینی

فخر المخدرات بانوی کائنات

زینب زینب جانم یا عقیله

ای عمه ی سادات زینب زینب

فخر المخدرات بانوی کائنات

زینب زینب جانم یا عقیله

ای عمه ی سادات زینب زینب

فخر المخدرات بانوی کائنات

زینب زینب جانم یا عقیله

ای عمه ی سادات زینب زینب

⬛️🎤====tarikhema.org====🎤⬛️