با اشک ها جان پیمبر را بشویند از کربلایی سید امیر حسینی

15 ژانویه 2022

 

دانلود با اشک ها جان پیمبر را بشویند از کربلایی سید امیر حسینی در سرویس نوحه تاریخ ما

 

متن نوحه/مداحی/روضه/سخنرانی با اشک ها جان پیمبر را بشویند

⬛️🎤==tarikhema.org==🎤⬛️

شب بود و می رفتند مادررابشویند

با اشک ها جان پیمبر را بشویند

شب بود و گیسوی سپیدش راندیدند

با اینکه باید ابتدا سر را بشویند

تطهیر می شد آب در واقع چرا که

با آب بی معنی ست کوثر را بشویند

باران ضرر دارد برای یاس سالم

اینها چگونه یاس پر پر را بشویند؟؟

 بعداز عبور آب ودست از سمت بازو

جای تو جا دارد که حیدر را بشویند

⬛️🎤====tarikhema.org====🎤⬛️