بحمدالله والمنه از محسن عرب خالقی

8 فوریه 2022

 

دانلود بحمدالله والمنه از محسن عرب خالقی در سرویس نوحه تاریخ ما


متن نوحه/مداحی/روضه/سخنرانی بحمدالله والمنه

⬛️🎤==tarikhema.org==🎤⬛️

بحمدالله والمنه

علی حب هو و الجنه

بحمدالله والمنه

علی حب هو و الجنه

به کوری فلانی ها

امام انس والجنه

نجف رو قسمت ما کن

قسیم النار والجنه

علی جانم علی جانم علی جانم

علی جانم علی جانم علی جانم

علی جانم علی جانم علی جانم

علی جانم علی جانم علی جانم

علی جانم علی جانم علی جانم

علی جانم علی جانم علی جانم

علی جانم علی جانم علی جانم

علی جانم علی جانم علی جانم

سرم خاک کف پای سگ کوی کسی باشم

سرم خاک کف پای سگ کوی کسی باشم

که او خاک کف پای سگ کوی علی باشد

که او خاک کف پای سگ کوی علی باشد

علی جانم علی جانم علی جانم

علی جانم علی جانم علی جانم

⬛️🎤====tarikhema.org====🎤⬛️