بدکاره ها به نیمه نگاهی عوض شوند از حسن حسینخانی

22 ژانویه 2022

 

دانلود بدکاره ها به نیمه نگاهی عوض شوند از حسن حسینخانی در سرویس نوحه تاریخ ما


متن نوحه/مداحی/روضه/سخنرانی بدکاره ها به نیمه نگاهی عوض شوند

⬛️🎤==tarikhema.org==🎤⬛️

بدکاره ها به نیمه نگاهی عوض شوند

ما را فُضیل فرض کنید و نظر کنید

من کمتر از گدای شب جمعه نیستم

کوچه به گوچه  دست مرا در به در کنید

العفو گفتنم که به جایی نمی رسد

ذکر حسین حسین گفتن مرا بیشتر کنید

در می زنیم و هیچ کسی وا نمی کند

پس زودتر امام رضا را خبر کنید

⬛️🎤====tarikhema.org====🎤⬛️