بزرگ هر قبیله ای احترام واجبه از سید مجید بنی فاطمه

28 می 2022

 

دانلود بزرگ هر قبیله ای احترام واجبه از سید مجید بنی فاطمه در سرویس نوحه تاریخ ما

 

متن نوحه/مداحی/روضه/سخنرانی بزرگ هر قبیله ای احترام واجبه

⬛️🎤==tarikhema.org==🎤⬛️

بزرگ هر قبیله ای احترام واجبه

آدم جلوی ریش سفید بیشتر مراقبه

ولی امروز بشنوید با قصه راجبه

بزرگ هر قبیله ای احترام واجبه

آدم جلوی ریش سفید بیشتر مراقبه

ولی امروز بشنوید با قصه راجبه

دری که بی اجازه باز شد

بی حرمتی سر نماز شد

از اینجا قصه جان گداز شد

از اینجا قصه جان گداز شد

بی عبا بی امامه

روی خاکا میبردن

آقا زمین میخوردن

بی عبا بی امامه

روی خاکا میبردن

آقا زمین میخوردن

نا نجیبا تو کوچه

چقدر هیزم آوردن

آقا زمین میخوردن

بی عبا بی امامه

روی خاکا میبردن

آقا زمین میخوردن

نا نجیبا تو کوچه

چقدر هیزم آوردن

آقا زمین میخوردن

واویلا علی الامام المظلوم

واویلا علی الامام المسموم

واویلا علی الامام المظلوم

واویلا علی الامام المسموم

⬛️🎤====tarikhema.org====🎤⬛️