به یاد لبت یک شبم خواب راحت نداشتم از امیر کرمانشاهی

16 ژانویه 2022

 

دانلود به یاد لبت یک شبم خواب راحت نداشتم از امیر کرمانشاهی در سرویس نوحه تاریخ ما


متن نوحه/مداحی/روضه/سخنرانی به یاد لبت یک شبم خواب راحت نداشتم

⬛️🎤==tarikhema.org==🎤⬛️

حسین جان به یاد لبت یک شبم خواب راحت نداشتم

شبی که میرفتم واسه ات کاسه آب گذاشتم یامظلوم

حسین جان تو بودی و گودال و ریگ و تنت زیر نیزه

خداحافظی کردی با زینبت زیر نیزه یامظلوم

صدا میزدم مادرت رو یامظلوم

به دامن بگیره سرت رو یامظلوم

صدا میزدم مادرت رو ای بی کس

به دامن بگیره سرت رو یامظلوم

⬛️🎤====tarikhema.org====🎤⬛️