بی تو در زندگیم از حسن حسینخانی

17 ژانویه 2022

 

دانلود بی تو در زندگیم از حسن حسینخانی در سرویس نوحه تاریخ ما

متن نوحه/مداحی/روضه/سخنرانی بی تو در زندگیم

⬛️🎤==tarikhema.org==🎤⬛️

بی تو در زندگیم رنگ خدا نیست که نیست

 بین عشاق چو من بی سر وپا نیست که نیست

با غم دوری تو سوخته و ساخته ام

 اثری از چه بر این سوز و نوا نیست که نیست

نیمه شب وقت مناجات بگویم با خویش

 گوئیا قلب تو از بنده رضا نیست که نیست

من گنه کارم و آلوده قبول است قبول

 بی محلی ز کریمان که روا نیست که نیست

بی جهت ناز طبیبان نکشم چون دردم

 درد هجر است و به جز وصل دوا نیست که نیست

هرکجا رو زده ام آبرویم را بردند

 هیچ کس غیر شما فکر گدا نیست که نیست

در دعا فکر گرفتاری خود بودم و بس

 یاد تو در دل ما وقت دعا نیست که نیست .

⬛️🎤====tarikhema.org====🎤⬛️