خاک پای زائراتم از سید مجید بنی فاطمه

18 ژانویه 2022

 

دانلود خاک پای زائراتم از سید مجید بنی فاطمه در سرویس نوحه تاریخ ما


متن نوحه/مداحی/روضه/سخنرانی خاک پای زائراتم

⬛️🎤==tarikhema.org==🎤⬛️

خاک پای زائراتم

هرشب جمعه به یاد کربلاتم

بدترین نوکراتم

هر شب جمعه به یاد کربلاتم

بازم از راه دور سلام داد از دوری مدام

کی میشه بازم بیام ای آقام

ای تنها عشق زندگیم

رویای همیشگی

دوست دارم از قدیم ای آقا

یا امام حسین رو سیاهی مو نگاه نکن

باهم اومدیم سوا نکن

دست خالی مو رها نکن

یا امام حسین رو سیاهی مو نگاه نکن

باهم اومدیم سوا نکن

دست خالی مو رها نکن رها نکن

یا امام حسین رو سیاهی مو نگاه نکن

باهم اومدیم سوا نکن

دست خالی مو رها نکن رها نکن

⬛️🎤====tarikhema.org====🎤⬛️