دانلود نوحه خدایی نامرده از نریمان پناهی

29 نوامبر 2021

 

دانلود نوحه خدایی نامرده از نریمان پناهی در سرویس نوحه تاریخ ما

متن نوحه خدایی نامرده

⬛️🎤==tarikhema.org==🎤⬛️

خدایی نامرده اونی که با نیزه آقا راهه

گلوتو سد کرده

یا اونی که پیش زینب

 جسم تو رو لگد کرده

خدایی بد کرده

یکی عصا می زد

یکی دیگه به صورتت آقا با کف پا می زد

یه مادری هم گوشه ی گودال تورو صدا می زد ،تورو صدا می زد

سر تو می بردن ،پیرهنی که بود دست بافته مادر می بردن

میون خیمه خلخالای دختر رو می بردن،سر تو می بردن

شبیه کابوسه اونی که آتیش می زنه مارو روضه ی مانوسه

وقتی جلو نامحرم ها زینب رگ هاتو می بوسه

رگ هاتو می بوسه

اذیت و آزار منی هیچ کس سایمو ندیده بود یکبار

⬛️🎤====tarikhema.org====🎤⬛️