دانلود مداحی زهرا همان کسی است که بیت معقرش از سید مجید بنی فاطمه

20 دسامبر 2021

 

دانلود مداحی زهرا همان کسی است که بیت معقرش از سید مجید بنی فاطمه در سرویس نوحه تاریخ ما

متن نوحه/مداحی/روضه/سخنرانی زهرا همان کسی است که بیت معقرش

⬛️🎤==tarikhema.org==🎤⬛️

زهرا همان کسی است که بیت معقرش

طعنه زده به عرش و تمامی گوهرش

او را خدا برای خودش آفریده است

تا اینکه هر سحر بنشیند برابرش

شرط پیمبری به پسر داشتن که نیست

آنکس پیمبر است که زهراست دخترش

مانند احترام خداوند واجب است

حفظ مقام فاطمه حتی به مادرش

⬛️🎤====tarikhema.org====🎤⬛️