دانلود ملک تلاوت سوره ی کوثر و شروع کرده از سید رضا نریمانی

25 ژانویه 2022

 

دانلود ملک تلاوت سوره ی کوثر و شروع کرده از سید رضا نریمانی در سرویس نوحه تاریخ ما


متن نوحه/مداحی/روضه/سخنرانی ملک تلاوت سوره ی کوثر و شروع کرده

⬛️🎤==tarikhema.org==🎤⬛️

ملک تلاوت سوره ی

کوثر و شروع کرده

از دل مکه آفتاب

به عالم طلوع کرده

زمین به یمن فاطمه

کسب آبرو کرده

نور مادر سادات

نور حی تعالیست

چشم فاطمه از خاک

روح فاطمه اعلیست

جای فاطمه تا حشر

ساق عرش معلیست

مکتب جاویده زهرا زهرا

جلوه ی توحیده زهرا زهرا

مکتب جاویده زهرا زهرا

جلوه ی توحیده زهرا زهرا

به گداها داده

امشب عیدی میده زهرا زهرا

⬛️🎤====tarikhema.org====🎤⬛️