دانلود نوحه در حسینیه تو برگ براتم دادند از مهدی سلحشور

7 دسامبر 2021

 

دانلود نوحه در حسینیه تو برگ براتم دادند از مهدی سلحشور در سرویس نوحه تاریخ ما

متن نوحه در حسینیه تو برگ براتم دادند

⬛️🎤==tarikhema.org==🎤⬛️

در حسینیه تو برگ براتم دادند

در حسینیه تو برگ براتم دادند

وسط سینه زنی بود نجاتم دادند

وسط سینه زنی بود نجاتم دادند

مرده ای بیش نبودم که به دستور شما

مرده ای بیش نبودم که به دستور شما

با مسیحا بشوم آب فراتم دادن

با مسیحا بشوم آب فراتم دادن

رو گرفتی که نببینی عرق سائل را

رو گرفتی که نببینی عرق سائل را

با دو دست کرمت جلوه به ذاتم دادن

با دو دست کرمت جلوه به ذاتم دادن

حسین حسین حسین حسین حسین حسین

با همین قطره ی اشکی که ندارم آقا

سیئه دادم سیل حسناتم دادن

سیئه دادم سیل حسناتم دادن

⬛️🎤====tarikhema.org====🎤⬛️