ذوقی چنان ندارم از مهدی اکبری

17 ژانویه 2022

 

دانلود ذوقی چنان ندارم از مهدی اکبری در سرویس نوحه تاریخ ما

 

متن نوحه/مداحی/روضه/سخنرانی ذوقی چنان ندارم

⬛️🎤==tarikhema.org==🎤⬛️

ذوقی چنان ندارم

بی دوست زندگانی

پای حسین ماندن

عشق است در جوانی

پای حسین ماندن

عشق است در جوانی

لک لبیک یا اباعبدالله می گویم لبیک

نمی بینم یک قطره از خاک تربتت می گویم ای جان  لبیک

ای معدن سخا ای سدر منتهی

ای جان ای جان ای جان ابی عبدالله

ای جان ای جان ای جان ابی عبدالله

ای معدن سخا ای سدر منتهی

ای جان ای جان ای جان ابی عبدالله

ذوقی چنان ندارم بی دوست زندگانی

پای حسین ماندم عشق است در جوانی

لک لبیک یا اباعبدالله می گویم لبیک

نمی بینم یک قطره از خاک تربتت می گویم ای جان  لبیک

⬛️🎤====tarikhema.org====🎤⬛️