روح تو امشب از محسن عرب خالقی

19 ژانویه 2022

 

دانلود روح تو امشب از محسن عرب خالقی در سرویس نوحه تاریخ ما


متن نوحه/مداحی/روضه/سخنرانی روح تو امشب

⬛️🎤==tarikhema.org==🎤⬛️

روح تو امشب تا خود لاهوت من رو میبره

هفت دنبال یک پیکر روان

و از پی این هفت تن هفت آسمان

ظاهراً تشییع یک پیکر ولی

 باطناً تشییع زهرا و علی

روح تو امشب تا خود لاهوت من رو میبره

من نمیبرم تابوت تو

تابوت من رو میبره

⬛️🎤====tarikhema.org====🎤⬛️