روز مادره از هر روزی بهتره از سید رضا نریمانی

24 ژانویه 2022

 

دانلود روز مادره از هر روزی بهتره از سید رضا نریمانی در سرویس نوحه تاریخ ما


متن نوحه/مداحی/روضه/سخنرانی روز مادره از هر روزی بهتره

⬛️🎤==tarikhema.org==🎤⬛️

روز مادره از هر روزی بهتره

هر کس واسه مادرش

امشب هدیه میبره

آدم به زهرا هدیه میده

عالم به زهرا هدیه میده

خاتم به زهرا هدیه میده

اما خود زهرا به خدیجه کبری هدیه میده

یا خدیجه به بهونه ی مادرانه سرودی

یا خدیجه بیچاره میشیدم اگه تو نبودی

یا خدیجه سر و پا کرم و سخاوت و جودی

⬛️🎤====tarikhema.org====🎤⬛️