ستون آسمان تکیه بتو داده از مهدی اکبری

13 نوامبر 2021

دانلود ستون آسمان تکیه بتو داده از مهدی اکبری در سرویس نوحه تاریخ ما

متن نوحه/مداحی/روضه/سخنرانی ستون آسمان تکیه بتو داده

⬛️🎤==tarikhema.org==🎤⬛️

ستون آسمان تکیه بتو داده

سیب محبتت بر دلم افتاده

ستون آسمان تکیه بتو داده

سیب محبتت بر دلم افتاده

جاذبه داری شده عشقت همه دینم

جاذبه داری شده عشقت همه دینم

جان به تو بند است که تویی اسم حسینم

جان به تو بند است که تویی اسم حسینم

جاذبه داری شده عشقت همه دینم

جان به تو بند است که تویی اسم حسینم

صنما صنما همه سائل پشت درند قربان سرند قربان سرند

صنما صنما همه سائل پشت درند قربان سرند قربان سرند

تادرخشش ماه و ستاره دور وبرند قربان سرند قربان سرند  

قربان سرند سرباز بخواه بال و پرمی پرواز بخواه

قربان سرند سرباز بخواه بال و پرمی پرواز بخواه

پایان منی آغاز بخواه آغاز بخواه  

پایان خوش است دردی به دلو 

درمان خوش است جانم بطلب

ای جان خوش است جانم بطلب

ای جان خوش است جانم بطلب

⬛️🎤====tarikhema.org====🎤⬛️