سردار صف‌شکن از محمد حسین حدادیان

19 نوامبر 2021

دانلود سردار صف‌شکن از محمد حسین حدادیان در سرویس نوحه تاریخ ما

متن نوحه/مداحی/روضه/سخنرانی سردار صف‌شکن

⬛️🎤==tarikhema.org==🎤⬛️

هر جا تاریخ از جنگ تن به تن میگه

از جمل از سردار صف شکن می گه

وقتی ما تو هیئت حسین حسین می گیم

خود ارباب داره حسن حسن می گه

خود ارباب داره حسن حسن می گه

کعبه ی سیاری فاطمه پیکاری مولا

تو جمل ثابت شد تو خودت کراری مولا

شیر توفنده طوفان به نگات بنده

دیدن روی ماه تو کوچه رو می بنده

یه روزی آخر از دست شما محشر

سیلی می خوره قنفض و فاطمه می خنده

لعن الله قاتلی که یا زهرا لعن الله قاتلی که یا زهرا

لعن الله قاتلی که یا زهرا لعن الله قاتلی که یا زهرا

لعن الله قاتلی که یا زهرا لعن الله قاتلی که یا زهرا

لعن الله قاتلی که یا زهرا لعن الله قاتلی که یا زهرا

لعن الله قاتلی که یا زهرا لعن الله قاتلی که یا زهرا

لعن الله قاتلی که یا زهرا لعن الله قاتلی که یا زهرا

⬛️🎤====tarikhema.org====🎤⬛️