شِمر در گودال رفت از سید رضا نریمانی

28 نوامبر 2021

 

دانلود شِمر در گودال رفت از سید رضا نریمانی در سرویس نوحه تاریخ ما

متن نوحه شِمر در گودال رفت

⬛️🎤==tarikhema.org==🎤⬛️

شِمر در گودال رفت و خنجری در دست داشت

شِمر در گودال رفت و خنجری در دست داشت

شمر از گودال برگشت و سری در دست داشت

ساروان با دست های خالی آمد سوی دشت

اما وقت برگشتن چرا انگشتری در دست داشت

شکوه ای از تیر و نیزه نیست ،دستش سنگ بود

شکوه ای از تیر و نیزه نیست ،دستش سنگ بود

کاش جای آن سلاح دیگری در دست داشت

آخه هرچی سنگ رو نامرد پرتاب کرد

 به پیشانی حضرت اصابت کرد

پیشانی مبارک غرق در خون شد

⬛️🎤====tarikhema.org====🎤⬛️