دانلود نوحه عقیله‌ العربم من از سید رضا نریمانی

12 دسامبر 2021

 

دانلود نوحه عقیله‌ العربم من از سید رضا نریمانی در سرویس نوحه تاریخ ما

متن نوحه/مداحی/روضه/سخنرانی عقیله‌ العربم من

⬛️🎤==tarikhema.org==🎤⬛️

عقیله‌ العربم من مرتضوی نسبم من

عقیله‌ العربم من مرتضوی نسبم من

زینبم من زینبم من زینبم من

زینبم من زینبم من زینبم من

تو علمداری و من از تو علمدارترم من یا عباس

تو علمداری و من از تو علمدارترم من یا عباس

تو جگر داری و من از تو جگر دارترم یا عباس

اذن میدان بدهد یار خودت می بینی یا عباس

وسط معرکه ها از همه کرارترم یا عباس

ذوالفقار پدرم را کمرم می بندم یا عباس

دستمالی که به سر بست سرم می بندم یا عباس

به خدا شیر زنم شیر خدا می داند یا عباس

راه این بی صفتان را به حرم می بندم یا عباس

بین معرکه تا قدم بزنم بین معرکه تا قدم بزنم

میمنه حسین میسره حسنم میمنه حسین میسره حسنم

شیشه هستم ولی از الماسم زینبم صف شکن خناسم

امتحان کن به حسینم گفتم به خدا شیر تر از عباسم

 به خدا شیر تر از عباسم

عقیله‌العربم مرتضوی نسبم

عقیله‌العربم مرتضوی نسبم

 زینبم من زینبم من زینبم من

 زینبم من زینبم من زینبم من

رجز آن است که آغاز کند محشر را یاحیدر

خطبه خواندم که ببینند دمی حیدر را یاحیدر

بشنود هر چه یهودی که در این دنیا هست یاحیدر

بشنود هر چه یهودی که در این دنیا هست یاحیدر

پدرم بود که انداخت در خیبر را یاحیدر

پدرم بود که انداخت در خیبر را یاحیدر

⬛️🎤====tarikhema.org====🎤⬛️