دانلود نوحه قاسم و زیر پات کلافه تر نکن از مهدی اکبری

7 دسامبر 2021

 

دانلود نوحه قاسم و زیر پات کلافه تر نکن از مهدی اکبری در سرویس نوحه تاریخ ما

متن نوحه قاسم و زیر پات کلافه تر نکن

⬛️🎤==tarikhema.org==🎤⬛️

قاسم و زیر پات کلافه تر نکن

دست و پا نزن حرم رو خون جگر نکن

اومدم حاصل عمرمو بغل کنم

پاشو این بابای پیرو دربه در نکن

خون گلوتو پس بزن

جون بابا نفس بزن

خون گلوتو پس بزن

جون بابا نفس بزن

خون گلوتو پس بزن

جون بابا نفس بزن

گیر کردی بین نیزه ها

پاشو پر از قفس بزن علی علی

برای بی نفسی کردن همه ببین

عمه اومده علی خودت پاشو ببین

زول زده تو چشم هامو قهقه می زنن

رعشه افتاده به جونم پا نکش زمین

با هر چی می شد زدند نیزه زدند تو کمرت

هر طرف افتاده تنت چه جور جمه کنم بابا تنت

⬛️🎤====tarikhema.org====🎤⬛️