دانلود نوحه لکه ی ننگ یه امت از محسن عراقی

8 دسامبر 2021

 

دانلود نوحه لکه ی ننگ یه امت از محسن عراقی در سرویس نوحه تاریخ ما

متن نوحه لکه ی ننگ یه امت

⬛️🎤==tarikhema.org==🎤⬛️

لکه ی ننگ یه امت

با قدماش پاک می کنه

لکه ی ننگ یه امت

با قدماش پاک می کنه

شیر جمل اومده میدون

دوباره گرد و خاک می کنه

دوباره گرد و خاک می کنه

سپر و خود و دست و پا و سلاحشو

همه رو گم می کنه دشمن

تا که فرزند علی می گه انا الحسن

تا که فرزند علی می گه انا الحسن

انگاری که فنون جنگی رو داره

برای شاگرد هاش توضیح می ده

زنه می افته از روی شتر زمین

⬛️🎤====tarikhema.org====🎤⬛️