منی که بودم همه ی عمرم از حسین سیب سرخی

16 نوامبر 2021

دانلود منی که بودم همه ی عمرم از حسین سیب سرخی در سرویس نوحه تاریخ ما

متن نوحه/مداحی/روضه/سخنرانی منی که بودم همه ی عمرم

⬛️🎤==tarikhema.org==🎤⬛️

منی که بودم همه ی عمرم کبوتر امام رضا

منی که بودم همه ی عمرم کبوتر امام رضا

وقتی که دلتنگم

میرم سلام میدم به خواهر امام رضا

منی که بودم همه ی عمرم کبوتر امام رضا

منی که بودم همه ی عمرم کبوتر امام رضا

وقتی که دلتنگم

میرم سلام میدم به خواهر امام رضا

منی که بودم همه ی عمرم کبوتر امام رضا

وقتی که دلتنگم

میرم سلام میدم به خواهر امام رضا

منی که بودم همه ی عمرم کبوتر امام رضا

وقتی که دلتنگم

میرم سلام میدم به خواهر امام رضا

⬛️🎤====tarikhema.org====🎤⬛️