دانلود نوحه نوشته شده بر عرش خدا از حمید علیمی

13 دسامبر 2021

 

دانلود نوحه نوشته شده بر عرش خدا از حمید علیمی در سرویس نوحه تاریخ ما

متن نوحه نوشته شده بر عرش خدا

⬛️🎤==tarikhema.org==🎤⬛️

نوشته شده بر عرش خدا، با قلم…

حیدر کرار

خدا خلق نمود است، زمین را و زمان را

ز غبارِ قدمِ حیدر کرار

رسولان الوالعظم،نمک خورده جود و کرم حیدر کرار

امیری و دلیری و همه کاره ی خلقت شدن…

اینها همه یک فضل کمِ حیدر کرار

رضای دل حق، از سر لبخند علی باشد و…

غمگین شود از درد و غم حیدر کرار

بدانید اگر کعبه شده قبله…

فقط بوده ز یمن قدمِ حیدر کرار

علی عمو تراب، علی عمو تراب…

⬛️🎤====tarikhema.org====🎤⬛️