همه عمر برندارم سر از این خمار مستی از سید مهدی حسینی

17 ژانویه 2022

 

دانلود همه عمر برندارم سر از این خمار مستی از سید مهدی حسینی در سرویس نوحه تاریخ ما


 

متن نوحه/مداحی/روضه/سخنرانی همه عمر برندارم سر از این خمار مستی

⬛️🎤==tarikhema.org==🎤⬛️

همه عمر برندارم سر از این خمار مستی

که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی

تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد

دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی

 ای مرا دلبر و دلدار من یار من یا حسین

ای طبیب دل بیمار من یار من یا حسین

⬛️🎤====tarikhema.org====🎤⬛️